Certyfikat_maj

W dniach

19-20 maja

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy na poziomach B1 i B2

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

 

Rejestracja kandydatów:  do 6 kwietnia*
*lub do wyczerpania limitu miejsc

Formularz zgłoszeniowy

Aby zarejestrować się na egzamin prosimy o:

  • wypełnienie i odesłanie formularza wraz z kopią dowodu tożsamości na adres: ojp@sjo.pw.edu.pl lub wypełnienie formularza w naszym biurze;
  • po otrzymaniu formularza przekażemy Państwu dalsze instrukcje dotyczące ukończenia rejestracji na egzamin

Ceny egzaminów

poziom B1120 EUR (501 PLN)*
poziom B2140 EUR ( 585 PLN)*
wydanie certyfikatu 20 EUR (84 PLN)*
*Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłatę należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 28.02.2018.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe SJO. szczegóły dotyczące płatności za egzamin otrzymają Państwo w wiadomości e-mail.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Regulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach