Kurs przygotowawczy do certyfikatu

Kurs przygotowawczy do państwowego certyfikatu z języka polskiego na poziomie B1

Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej posiadający uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego oferuje kurs przygotowawczy na poziomie B1.
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdać państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1.

Kurs jest prowadzony przez doświadczonych lektorów Ośrodka Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej.

Termin kursu: 20 marca – 15 maja 2018 r.

Termin potwierdzony !

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki w godz. 18.15-19.45

 

Cena kursu: 717 PLN

W celu zapisania się na kurs prosimy o kontakt z naszym biurem:

tel. 22 234 73 08 lub email:  ojp@sjo.pw.edu.pl

Certyfikat na poziomie B1 –  uprawnia do ubiegania się o polskie obywatelstwo;

Certyfikat na poziomie B2 – uprawnia do podjęcia studiów na polskich uczelniach.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na wybranym poziomie (B1 lub B2).
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1/B2. Przygotowanie to obejmuje uporządkowanie wiedzy słuchaczy oraz uzupełnienie ich braków, ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdanie egzaminu próbnego.

Krótki opis zawartości kursu:

  • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
  • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
  • powtórzenie gramatyki,
  • pisanie tekstów,
  • ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne,
  • rozwiązywanie przykładowych testów,
  • taktyki zdawania egzaminów,
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
  • przeprowadzenie egzaminu próbnego.