600-GODZINNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

600-godzinny Kurs Języka Polskiego jest organizowany przez Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej – najlepszej polskiej uczelni technicznej oraz jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Odbywa się w centrum stolicy Polski, Warszawy – miasta tętniącego życiem, o ciekawej historii i wielu ważnych zabytkach.

Celem 600-godzinnego Kursu Języka Polskiego jest osiągnięcie przez słuchaczy poziomu B1 lub B2 z języka polskiego w zależności od poziomu wyjściowego oraz narodowości. Kurs ma również za zadanie przygotowanie językowe i kulturowe cudzoziemców pragnących mieszkać w Polsce oraz studiować w przyszłości na polskich uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany pod względem językowym i kulturowym do życia oraz studiowania w Polsce lub w przypadku niższego poziomu wyjściowego – ukierunkowany do dalszej nauki języka polskiego, która umożliwi mu osiągnięcie poziomu niezbędnego do podjęcia studiów w Polsce. Będzie dysponował podstawowym słownictwem akademickim i technicznym. Będzie także efektywnie używał języka polskiego w sytuacjach życiowych.

Uczestnik kończący kurs na poziomie B1 będzie mieć również możliwość przygotowania do zdania egzaminu certyfikatowego poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie B1 wg międzynarodowej skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnik, który ukończy kurs na poziomie B2 i będzie chciał podjąć studia na Politechnice Warszawskiej, będzie mógł zdawać egzamin z języka polskiego na poziomie B2 przeprowadzany przez Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

Możesz dołączyć do trwającego kursu !!!

Skontaktuj się z naszym biurem.