OPIS KURSU- roczny

Planujesz podjęcie studiów w Polsce?
Chcesz studiować na uczelni technicznej?
Cenisz ofertę dydaktyczną największej polskiej uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Warszawska?
Chcesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje językowe w wielojęzycznej i wielokulturowej atmosferze Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej?
Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej proponuje Ci udział w kursie przygotowawczym do podjęcia studiów technicznych w Polsce.

Zasadniczymi celami oferowanego przez nas programu są:

  1. przygotowanie językowe i kulturowe do podjęcia nauki w polskiej uczelni;
  2. specjalistyczne przygotowanie językowe w zakresie języka technicznego;
  3. przygotowanie do podejmowania efektywnych działań komunikacyjnych w środowisku akademickim i zawodowym.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy:

  1. będą przygotowani pod względem językowym i kulturowym do podjęcia studiów w Polsce;
  2. będą przygotowani do zdania egzaminu certyfikatowego, poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 wg międzynarodowej skali biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
  3. będą efektywnie używać języka polskiego w sytuacjach życiowych i akademickich;
  4. będą dysponowali umiejętnościami językowymi pozwalającymi na udział w akademickich zajęciach specjalistycznych o profilu technicznym.