KURS LETNI

Letni Kurs Języka Polskiego adresowany jest przede wszystkim do cudzoziemców, którzy posługują się językiem polskim przynajmniej na poziomie B1 i są zainteresowani podjęciem studiów w Polsce. Planowana przez nas grupa będzie odbywać zajęcia na poziomie średnim niższym B2 z uwzględnieniem podstawowego słownictwa akademickiego.

Zapraszamy również osoby na wszystkich poziomach zaawansowania, które mają inną motywację do nauki języka polskiego. Jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych, jest możliwe utworzenie grup na poziomach A0-B2.