Intensywny kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na studia (CZERWIEC 2017)

120-GODZINNY (MIESIĘCZNY) INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
PRZYGOTOWUJĄCY  DO EGZAMINÓW NA STUDIA
(CZERWIEC 2018)

Czerwcowy kurs językowy, przygotowujący do egzaminów wstępnych na uczelnie, adresowany jest do cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów technicznych, posługujących się językiem polskim przynajmniej na poziomie średnim niższym B1.

Poza ogólnymi zajęciami językowymi na kursie czerwcowym realizowane są także zajęcia specjalistyczne, łączące w sobie praktyczną naukę języka z przyswajaniem i uzupełnianiem wiedzy z zakresu matematyki i fizyki (w myśl koncepcji zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego CLIL).

Szczegółowy program zajęć na kursie czerwcowym wygląda następująco:

Zajęcia Liczba godzin
Kurs podstawowy 16
Konwersacje z występowaniem publicznym 12
Gramatyka i słownictwo 16
Komunikacja specjalistyczna 16
Matematyka 30
Fizyka 30
Razem tygodniowo 30
Razem – cały kurs 120

Oprócz bogatego programu zajęć uczestnikom kursów proponujemy program kulturalny, a w nim m.in. gry miejskie, przybliżające życie młodych ludzi w Warszawie oraz wycieczki do najciekawszych miejsc w Warszawie i w jej okolicach