Intensywny kurs dla przyszłych studentów (wrzesień 2017)

60-GODZINNY INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW – WRZESIEŃ 2017

Wrześniowy kurs intensywny przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce adresowany jest do cudzoziemców, przyszłych studentów polskich uczelni, którzy rozpoczną studia w październiku.

W trakcie kursu poza ogólnymi zajęciami językowymi, realizowane są także tematy z zakresu języka i komunikacji specjalistycznej tj. komunikacja techniczna, słownictwo techniczne oraz lektura tekstów technicznych, zwłaszcza w grupach, gdzie studenci znają język polski na poziomie B1/B2.