PROGRAM- wrzesień

Celem kursu jest przygotowanie uczestników tj. cudzoziemców pragnących rozpocząć studia w języku polskim na polskich uczelniach w roku akademickim 2017/2018, a w szczególności na Politechnice Warszawskiej, którzy posiadają już znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 do studiowania na polskiej uczelni. Stąd podczas kursu poza ogólnymi zajęciami językowymi na poziomie B1/B2 realizowane są kursy z zakresu języka i komunikacji specjalistycznej tj. komunikacja techniczna, słownictwo techniczne oraz lektura tekstów technicznych.

Szczegółowy program zajęć na kursie wrześniowym wygląda następująco:

ZAJĘCIA LICZBA GODZIN NA KURSIE
Kurs podstawowy 36
Konwersacje z występowaniem publicznym 6
Gramatyka i słownictwo 4
Komunikacja specjalistyczna 6
Słownictwo specjalistyczne 4
Lektura tekstów specjalistycznych 4
RAZEM – CAŁY KURS 60