KURS POLSKI W PRACY

Kurs Polski w pracy jest przeznaczony dla tych, którzy chcą lepiej komunikować się po polsku w sytuacjach biznesowych oraz opanować zwroty i słownictwo używane w życiu zawodowym i na co dzień. Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców mieszkających i pracujących w Polsce, którzy poznali trochę język mieszkając w Polsce oraz utrzymują kontakty zawodowe z Polakami lub zamierzają podjąć pracę w Polsce w przyszłości. Tematyka kursu to sytuacje związane z pracą w różnych branżach w zależności od profilu zawodowego uczestników kursu.

Kurs składa się z 60 jednostek lekcyjnych po 45 min każda i odbywa się w małych 8-12 osobowych grupach. Kurs jest dostosowany do potrzeb i preferencji uczestników kursu.

Każdy kurs zakończony jest testem sprawdzającym, który pozwala na sprawdzenie osiągniętych umiejętności komunikacyjnych.

Przygotowujemy także kursy specjalne dedykowane określonym branżom przygotowane zgodnie z Państwa zamówieniem.