EGZAMIN_PAŹDZIERNIK

W dniach

17-18 października 2020 r.

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Rejestracja kandydatów: od 2 września, godz. 10:00

Aby zarejestrować się na egzamin należy wypełnić formularz:

FORMULARZ ZAPISU ONLINE

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

 

Dane do formularza zapisu: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, język ojczysty, adres do korespondencji (miejscowość i kraj, kod pocztowy, ulica,  numer domu i mieszkania), adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu tożsamości

UWAGA ! Z jednego adresu e-mail można zapisać tylko jedną osobę.

  • Po otrzymaniu formularza, w ciągu 1 dnia od rejestracji, przekażemy Państwu instrukcje dotyczące płatności za egzamin;
  • Płatność za egzamin powinna zostać zrealizowana w ciągu trzech dni od otrzymania informacji z SJO PW;
  • Po wpłynięciu należności za egzamin na nasze konto otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rejestracji na egzamin.

Ceny egzaminów

poziom B1PLN (140 EUR) 616 PLN*
wydanie certyfikatu PLN (20 EUR) 88 PLN*
*Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłata przeliczona zostanie zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.08.2020.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport i inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest elektroniczna rejestracja w systemie oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Opłaty za egzamin dokonuje się po otrzymaniu wiadomości z biura.

Kursy przygotowawcze do egzaminu certyfikatowego

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminieJak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testyRegulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach