CERTYFIKAT

W 2021 roku

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
planuje organizację

państwowego egzaminu certyfikatowego

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

w następujących terminach:

30-31 stycznia

Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku została odwołana.

27-28 marca

Rejestracja została zakończona.

UWAGA! Decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego egzamin został przeniesiony na 8-9 maja. KOMUNIKAT

19-20 czerwca

Rejestracja na egzamin odbywać się będzie ONLINE od 6 maja 2021 r., od godz. 10.00 do 9 maja 2021 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc), do godz.10.00 *
REJESTRACJA NA EGZAMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
*Ze względu na sytuację epidemiczną Studium zastrzega sobie możliwość odwołania rejestracji i egzaminu.

20-21 listopada

Rejestracja na egzamin odbywać się będzie ONLINE od 5 paźdzernika 2021 r., od godz. 10.00 do 8 października 2021 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc), do godz.10.00 *

SZCZEGÓŁY

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminie Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testyRegulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach