CERTYFIKAT

W 2022 roku

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
planuje organizację

państwowego egzaminu certyfikatowego

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

w następujących terminach:

26-27 marca

Rejestracja na egzamin odbywać się będzie ONLINE od 15 lutego 2022 r., od godz. 10.00 do 18 lutego 2022 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc), do godz.10.00 *

SZCZEGÓŁY

25-26 czerwca

5 – 6 listopada

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminie Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testyRegulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach