Kursy przygotowawcze do certyfikatu

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych
z języka polskiego

Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej posiadający uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego oferuje następujące kursy przygotowawcze:


Kursy popołudniowe, 30 lub 40-godzinne*
na poziomie B1
przygotowujące do egzaminu certyfikatowego

Kursy są przeznaczone dla osób, posługujących się językiem polskim na poziomie min. A2/B1, które chcą  rozwinąć swoje umiejętności  i zdać państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na  poziomie A2/B1.
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

Kurs jest prowadzony przez doświadczonych lektorów Ośrodka Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI


Weekendowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego
na poziomie B1

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Przygotowanie to obejmuje uporządkowanie wiedzy słuchaczy oraz uzupełnienie ich braków, ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdanie egzaminu próbnego.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na wybranym poziomie (B1).
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

WIĘCEJ INFORMACJI

Krótki opis zawartości kursów:

  • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
  • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
  • powtórzenie gramatyki,
  • pisanie tekstów,
  • ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne,
  • rozwiązywanie przykładowych testów,
  • taktyki zdawania egzaminów,
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
  • przeprowadzenie egzaminu próbnego.

* w zależności od wyniku testu wstępnego

ZAPISY NA KURSY TRWAJĄ