Kursy przygotowawcze do certyfikatu

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych
z języka polskiego

Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej posiadający uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego oferuje następujące kursy przygotowawcze:


Kursy popołudniowe, 30 lub 40-godzinne*
na poziomie B1 lub B2**
przygotowujące do egzaminu certyfikatowego

Kursy są przeznaczone dla osób, posługujących się językiem polskim na poziomie min. A2/B1 lub B1/B2 które chcą  rozwinąć swoje umiejętności  i zdać państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1 lub B2 (w zależności od wybranej grupy).

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na  poziomie A2/B1 lub B1/B2
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

Kurs jest prowadzony przez doświadczonych lektorów Ośrodka Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI


Weekendowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego
na poziomie B1/B2**

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1/B2. Przygotowanie to obejmuje uporządkowanie wiedzy słuchaczy oraz uzupełnienie ich braków, ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdanie egzaminu próbnego.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na wybranym poziomie (B1 lub B2).
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

WIĘCEJ INFORMACJI

Krótki opis zawartości kursów:

  • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
  • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
  • powtórzenie gramatyki,
  • pisanie tekstów,
  • ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne,
  • rozwiązywanie przykładowych testów,
  • taktyki zdawania egzaminów,
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
  • przeprowadzenie egzaminu próbnego.

* w zależności od wyniku testu wstępnego
** Certyfikat na poziomie B1 –  uprawnia do ubiegania się o polskie obywatelstwo; certyfikat na poziomie B2 – uprawnia do podjęcia studiów na polskich uczelniach.

ZAPISY NA KURSY OD 1 SIERPNIA 2021 R.