EGZAMIN_LISTOPAD

W dniach

23-24 listopada 2019 r.

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy na poziomach B1 i B2

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Rejestracja kandydatów:  rejestracja została zakończona

FORMULARZ ZAPISU  

Aby zarejestrować się na egzamin prosimy o:

  • rejestrację na egzamin za pomocą formularza;
  • po otrzymaniu formularza przekażemy Państwu dalsze instrukcje dotyczące ukończenia rejestracji na egzamin

Ceny egzaminów

poziom B1614 PLN (140 EUR)*
poziom B2658 PLN (150 EUR)*
wydanie certyfikatu 88 PLN (20 EUR)*
*Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłata przeliczona zostanie zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.08.2019.


Szczegóły dotyczące płatności za egzamin otrzymają Państwo w wiadomości e-mail.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest elektroniczna rejestracja w systemie oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Kursy przygotowawcze do egzaminu certyfikatowego

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminieJak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testyRegulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach