120-GODZINNY (MIESIĘCZNY) INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA STUDIA (CZERWIEC 2018)

Czerwcowy kurs językowy, przygotowujący do egzaminów wstępnych na uczelnie, adresowany jest do cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów technicznych, posługujących się językiem polskim przynajmniej na poziomie średnim niższym B1.

Poza ogólnymi zajęciami językowymi na kursie czerwcowym realizowane są także zajęcia specjalistyczne, łączące w sobie praktyczną naukę języka z przyswajaniem i uzupełnianiem wiedzy z zakresu matematyki i fizyki (w myśl koncepcji zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego CLIL).

Oprócz bogatego programu zajęć uczestnikom kursów proponujemy program kulturalny, a
w nim m.in. gry miejskie, przybliżające życie młodych ludzi w Warszawie oraz wycieczki
do najciekawszych miejsc w Warszawie i w jej okolicach

CZAS TRWANIA KURSU: 6 czerwca – 4 lipca 2018 r.

Koszt kursu: 1880 zł

Rekrutacja trwa do:  4 maja 2018 r.

Cena za kurs obejmuje:

  • udział w zajęciach z określoną w ofercie liczbą godzin;
  • podręcznik z płytą CD

Cena kursu nie obejmuje:

  • kosztów pobytu;
  • kosztów zakwaterowania;
  • kosztów ubezpieczenia;
  • kosztów wycieczek i udziału w imprezach kulturalnych.

ZAPISY

 

ZAPRASZAMY !!!