KURSY WEEKENDOWE

Weekendowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Przygotowanie to obejmuje uporządkowanie wiedzy słuchaczy oraz uzupełnienie ich braków, ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdanie egzaminu próbnego.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na poziomie B1.
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

11 – 13 czerwca 2021 r.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w weekend: piątek: 16:30 – 19:45 (4 godz.); sobota i niedziela: 9:00-16:00 (po 8 godzin).

Cena kursu: 600 PLN*

Krótki opis zawartości kursu:

  • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
  • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
  • powtórzenie gramatyki,
  • pisanie tekstów,
  • ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne,
  • rozwiązywanie przykładowych testów,
  • taktyki zdawania egzaminów,
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
  • przeprowadzenie egzaminu próbnego.

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

W celu zapisania się na kurs prosimy o wypełnienie FORMULARZA.

* Cena dla grupy 4-5 osób.