KURSY WEEKENDOWE

Weekendowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego
na poziomie B1 i B2

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1/B2. Przygotowanie to obejmuje uporządkowanie wiedzy słuchaczy oraz uzupełnienie ich braków, ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdanie egzaminu próbnego.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego na wybranym poziomie (B1 lub B2).
W określeniu poziomu zaawansowania pomoże test diagnostyczny oraz rozmowa z lektorem.

Termin kursu:
ze względu na odwołanie sesji egzaminacyjnej w czerwcu kurs weekendowy został odwołany.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w weekend: piątek: 16:30 – 19:45 (4 godz.); sobota i niedziela: 9:00-16:00 (po 8 godzin)

Cena kursu: 480 PLN*

Krótki opis zawartości kursu:

  • przeprowadzenie testu wstępnego pokazującego mocne i słabe strony słuchaczy,
  • ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna),
  • powtórzenie gramatyki,
  • pisanie tekstów,
  • ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne,
  • rozwiązywanie przykładowych testów,
  • taktyki zdawania egzaminów,
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi i procedurami,
  • przeprowadzenie egzaminu próbnego.

ZAPISY

W celu zapisania się na kurs prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie pierwszej strony  do naszego biura na adres: ojp.sjo@pw.edu.pl  .

* Cena dla grupy 4-8 osób.