Intensywny kurs dla przyszłych studentów (wrzesień 2022)

60-GODZINNY INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW – WRZESIEŃ 2022

Wrześniowy intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce adresowany jest do cudzoziemców, przyszłych studentów polskich uczelni, którzy rozpoczną studia w październiku 2022 r.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników, którzy posiadają już znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, do studiowania na polskiej uczelni.

CZAS TRWANIA KURSU: 5-23 września 2022 r.

Koszt kursu: 1.150 PLN

Rekrutacja trwa do:  10 sierpnia  2022 r.

ZAPISY:

Aby zapisać się na kurs prosimy o kontakt z naszym biurem: ojp.sjo@pw.edu.pl .

Cena za kurs obejmuje:

  • udział w zajęciach z określoną w ofercie liczbą godzin;  kurs trwa 15 dni zajęciowych (4 godziny lekcyjne – 45 min dziennie);
  • koszt materiałów edukacyjnych;
  • zajęcia w grupie 12-16 osób.

Cena kursu nie obejmuje:

  • kosztów pobytu;
  • kosztów zakwaterowania;
  • kosztów ubezpieczenia;

ZAPRASZAMY !!!