Intensywny kurs dla przyszłych studentów (wrzesień 2019)

60-GODZINNY INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW – WRZESIEŃ 2019

Wrześniowy kurs intensywny przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce adresowany jest do cudzoziemców, przyszłych studentów polskich uczelni, którzy rozpoczną studia w październiku 2019 r.

W trakcie kursu poza ogólnymi zajęciami językowymi, realizowane są także tematy z zakresu języka i komunikacji specjalistycznej tj. komunikacja techniczna, słownictwo techniczne oraz lektura tekstów technicznych, zwłaszcza w grupach, gdzie studenci znają język polski na poziomie B1/B2.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników tj. cudzoziemców pragnących rozpocząć studia w języku polskim na polskich uczelniach w roku akademickim 2019/2020, a w szczególności na Politechnice Warszawskiej, którzy posiadają już znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 do studiowania na polskiej uczelni. Stąd podczas kursu poza ogólnymi zajęciami językowymi na poziomie B1/B2 realizowane są kursy z zakresu języka i komunikacji specjalistycznej tj. komunikacja techniczna, słownictwo techniczne oraz lektura tekstów technicznych.

CZAS TRWANIA KURSU: 9-27 września 2019 r.

Koszt kursu: 960 zł

Rekrutacja trwa do:  9 sierpnia  2019 r.

 FORMULARZ REJESTRACJI

Aby zapisać się na kurs prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: ojp.sjo@pw.edu.pl  formularza rejestracji.

Cena za kurs obejmuje:

  • udział w zajęciach z określoną w ofercie liczbą godzin;
  • zajęcia w grupie 12-16 osób.

Cena kursu nie obejmuje:

  • kosztów pobytu;
  • kosztów zakwaterowania;
  • kosztów ubezpieczenia;
  • kosztów wycieczek organizowanych przez Ośrodek Języka Polskiego i udziału w imprezach kulturalnych.

Na czas kursu oferujemy możliwość zakwaterowania w akademikach Politechniki. Koszt zakwaterowania w akademiku to około 500 zł / miesiąc.

ZAPRASZAMY !!!