CERTYFIKAT

W dniach

10-11 czerwca

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy na poziomach B1 i B2

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Rejestracja kandydatów:   3 kwietnia – 5 maja 2017 r

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o:

  • wypełnienie i odesłanie formularza na adres: ojp@sjo.pw.edu.pl
  • lub wypełnienie formularza w naszym biurze.

Ceny egzaminów

poziom B1120 EUR (506,04 PLN)*
poziom B2140 EUR (590,38 PLN)*
wydanie certyfikatu 20 EUR
*Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłatę należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.03.2017.

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe SJO.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Regulamin egzaminu

 Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Wskazówki dla zdających

Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach