CERTYFIKAT

W 2018 roku

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

w następujących terminach:

19-20 maja 2018

21-22 lipca 2018

17-18 listopada 2018

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Rejestracja kandydatów na termin 19-20 maja 2018:   od 1 marca do 10 kwietnia 2018 r

Więcej informacji wkrótce.

 

 


Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Regulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach