CERTYFIKAT

W dniach

18-19 listopada

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy na poziomach B1 i B2

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Rejestracja kandydatów:   od 1 września do 10 października 2017 r

Rejestracja została zakończona.

 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o:

  • wypełnienie i odesłanie formularza wraz ze skanem dokumentu tożsamości  na adres: ojp@sjo.pw.edu.pl
  • lub wypełnienie formularza w naszym biurze.

Ceny egzaminów

poziom B1 120 EUR
poziom B2 140 EUR
wydanie certyfikatu 20 EUR

Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłatę należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 29.09.2017.

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe SJO po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Regulamin egzaminu


Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Regulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach