PROGRAM

Intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce składa się z trzech modułów odpowiadających poszczególnych poziomom zaawansowania językowego (od poziomu A1 dla początkujących do poziomu B1 lub B2). Każdy moduł składa się z 150 lub 200 godzin zajęć językowych, odbywających się w ciągu 10 tygodni intensywnej nauki. Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym 1 godzina wykładowa trwa 45 minut. W sumie w ciągu trzech modułów zajęć uczestnicy kursu realizują 500 lub 600 godzin dydaktycznych (w zależności od grupy).

Na wyższych poziomach zaawansowania, w zależności od potrzeb uczestników, zajęcia z języka ogólnego mogą być uzupełnione o podstawy języka akademickiego i technicznego. Jest również możliwe rozpoczęcie kursu na wyższym poziomie zaawansowania.

Program kursu jest przygotowywany przez lektorów w oparciu o najlepsze podręczniki dostępne na rynku lub materiały autorskie i jest przedstawiany uczestnikom na początku kursu.

W ramach kursu oferujemy:

 • 3 lub 4 lekcje po 45 minut dziennie, pięć dni w tygodniu,
 • kurs podzielony na 3 moduły zakończone testem modułowym oraz raportem z postępów w   nauce,
 • rozwijanie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie),
 • w zależności od potrzeb słuchaczy – przygotowanie do wybranego egzaminu na koniec kursu (np. B2 w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej lub certyfikat na poziomie B1 przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego),
 • podręcznik z płytą CD wliczony w cenę kursu,
 • program kursu dopasowany do potrzeb i poziomu grupy,
 • egzamin ACERT na poziomie B1 lub B2 na koniec kursu,
 • kurs prowadzony przez co najmniej dwóch doświadczonych lektorów ze Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej,
 • możliwość uczestniczenia w wykładach technicznych na Politechnice Warszawskiej,
 • w zależności od potrzeb słuchaczy – możliwość wprowadzenia języka technicznego i akademickiego oraz zajęć z matematyki i fizyki,
 • zajęcia z kultury, historii i geografii Polski,
 • udział w imprezach integracyjnych i świątecznych, wspólne wyjścia do muzeum, zwiedzanie Warszawy, itp.

TERMIN, KOSZT I ZAPISY