Legalizacja pobytu obywateli UE

Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej – karta czasowego pobytu
 1. Studenci z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej mogą przyjechać do Polski bez wizy. Muszą jednak mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
 2. Osoby planujące pobyt na terenie Polski dłuższy niż 90 dni powinny uzyskać kartę czasowego pobytu. Karta jest wydawana przez Wydział Spraw Cudzoziemców:
  Tel. (00 48) 22 695 67 70
  ul. Marszałkowska 3/5; 00-624 Warszawa.
 3. Aby otrzymać kartę czasowego pobytu, studenci z krajów Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy ekonomicznej powinni złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek (1 oryginał + 3 kserokopie);
  • 2 zdjęcia paszportowe;
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
  • potwierdzenie zameldowania;
  • zaświadczenie ze szkoły wyższej o przyjęciu na studia;
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne lub opiekę zdrowotną;
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania się w Polsce;

Szczegółowe i aktualne informacje można uzyskać w Internecie: