Kontakt

Kontakt

Ośrodek Języka Polskiego

Politechnika Warszawska
Gmach Stołówki Centralnej PW
ul. Rektorska 2, pok. 45
00-614 Warszawa
Od 18 do 25 marca br.
biuro jest zamknięte. 
Zapraszamy do kontaktu mailowego
tel. (+48) 22 234 55 71
tel. kom. (+48) 697 450 670
e-mail: ojp.sjo@pw.edu.pl