INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

intensywny Kurs Języka Polskiego jest organizowany przez Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej – najlepszej polskiej uczelni technicznej oraz jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Odbywa się w centrum stolicy Polski, Warszawy – miasta tętniącego życiem, o ciekawej historii i wielu ważnych zabytkach.

Celem Intensywnego Kursu Języka Polskiego jest osiągnięcie przez słuchaczy poziomu B1 lub B2 z języka polskiego w zależności od poziomu wyjściowego oraz narodowości. Kurs ma również za zadanie przygotowanie językowe i kulturowe cudzoziemców pragnących mieszkać w Polsce oraz studiować w przyszłości na polskich uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany pod względem językowym i kulturowym do życia oraz studiowania w Polsce lub w przypadku niższego poziomu wyjściowego – ukierunkowany do dalszej nauki języka polskiego, która umożliwi mu osiągnięcie poziomu niezbędnego do podjęcia studiów w Polsce. Będzie dysponował podstawowym słownictwem akademickim. Będzie także efektywnie używał języka polskiego w sytuacjach życiowych.

Uczestnik, który ukończy kurs będzie mógł zdawać egzamin ACERT z języka polskiego przeprowadzany przez Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

Uczestnik kursu będzie też mieć możliwość przygotowania się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomach: A2, B1, B2 oraz zdania go w naszym ośrodku.

PROGRAM