Kursy

 

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej jest ośrodkiem uprawnionym do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego na poziomach A2, B1, B2, C1 i C2.
Szczegóły dotyczące egzaminów certyfikatowych z j. polskiego dostępne są w zakładce CERTYFIKAT.

Ośrodek Języka Polskiego przygotował następującą ofertę kursów języka polskiego jako obcego:

Nauka na kursach prowadzonych przez nasz Ośrodek trwa cały rok. Dla studentów z różnych stron świata pragnących studiować w języku polskim organizujemy Roczny Kurs Języka Polskiego.

Dla tych, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne, lecz chcą przygotować się do rozumienia wykładów, zaznajomić ze specjalistycznym słownictwem wykorzystywanym w trakcie studiów, proponujemy we wrześniu Intensywny Kurs dla rozpoczynających studia.

Ośrodek prowadzi kursy nie tylko dla studentów. Absolwentom studiów jak i cudzoziemcom pracującym w Polsce proponujemy Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych.

Nauka na naszych kursach odbywa się w grupach od 10 do 12 osób lub od 12 do 16 osób i prowadzona jest metodą komunikacyjną, która umożliwia rozpoczęcie porozumiewania się po polsku w krótkim czasie. Na zajęciach wykorzystujemy różne techniki nauczania dopasowane do rodzaju kursu oraz poziomu grupy. Dzięki wykorzystaniu urozmaiconych ćwiczeń edukacyjnych oraz gier z nami nauka jest przyjemna i efektywna.

Przed rozpoczęciem kursu wszyscy kursanci rozwiązują test kwalifikacyjny pozwalający ustalić poziom znajomości języka polskiego. Na podstawie wyniku testu kursant rozpoczyna naukę w grupie osób o podobnym poziomie znajomości języka. Oceniając poziom zaawansowania językowego kierujemy się skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Serdecznie zapraszamy!