Kursy

Ośrodek Języka Polskiego PW

Prowadzimy kursy języka polskiego:

Roczny Kurs Języka Polskiego

Nauka na kursach prowadzonych przez nasz Ośrodek trwa cały rok. Dla studentów z różnych stron świata pragnących studiować w języku polskim organizujemy Roczny Kurs Języka Polskiego.

Intensywny Kurs dla rozpoczynających studia

Dla tych, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne, lecz chcą przygotować się do rozumienia wykładów, zaznajomić ze specjalistycznym słownictwem wykorzystywanym w trakcie studiów, proponujemy we wrześniu Intensywny Kurs dla rozpoczynających studia.

Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych

Ośrodek prowadzi kursy języka polskiego nie tylko dla studentów. Absolwentom studiów jak i cudzoziemcom pracującym w Polsce proponujemy Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych.

Organizacja zajęć

Nauka na naszych kursach języka polskiego odbywa się w grupach od 10 do 12 osób lub od 12 do 16 osób i prowadzona jest metodą komunikacyjną, która umożliwia rozpoczęcie porozumiewania się po polsku w krótkim czasie. Na zajęciach wykorzystujemy różne techniki nauczania dopasowane do rodzaju kursu oraz poziomu grupy. Dzięki wykorzystaniu urozmaiconych ćwiczeń edukacyjnych oraz gier z nami nauka jest przyjemna i efektywna.

Przed rozpoczęciem kursu wszyscy kursanci rozwiązują test kwalifikacyjny pozwalający ustalić poziom znajomości języka polskiego. Na podstawie wyniku testu kursant rozpoczyna naukę w grupie osób o podobnym poziomie znajomości języka. Oceniając poziom zaawansowania językowego kierujemy się skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin certyfikatowy

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej jest ośrodkiem uprawnionym do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego na poziomach A2, B1, B2, C1 i C2.
Szczegóły dotyczące egzaminów certyfikatowych z języka polskiego dostępne są na stronie Certyfikat.

Serdecznie zapraszamy!