Legalizacja pobytu osób spoza UE

Legalizacja pobytu osób spoza krajów Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej – wiza

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej mogą przekraczać granice Polski tylko na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy wydanej przez Ambasadę lub konsulat RP w krajach zamieszkania.

  1. Wiza krótkoterminowa wydawana jest na maksimum 3 miesiące.
  2. Wiza długoterminowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Należy ubiegać się o wizę na cały zaplanowany okres studiów w Polsce, gdyż przedłużenie wizy może nastąpić tylko raz, w wyjątkowej sytuacji.