CERTYFIKAT

Egzamin certyfikatowy – 2023 r.

W 2023 roku

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
planuje organizację

państwowego egzaminu certyfikatowego

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

w następujących terminach:

15-16 kwietnia

24-25 czerwca


Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminie
Przykładowe testy

Wskazówki dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach