Opieka medyczna i ubezpieczenie zdrowotne

  1. Studenci z krajów Unii Europejskiej powinni przywieźć ze sobą do Polski Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która daje im prawo do korzystania z usług medycznych na zasadach obowiązujących obywateli Polski.
  2. Studenci spoza Unii Europejskiej powinni ubezpieczyć się w swoich krajach przed przyjazdem do Polski. Oni także mogą wykupić polskie ubezpieczenie zdrowotne.
  3. Na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego zawartego z NFZ studenci mogą korzystać z usług medycznych.
  4. Oprócz publicznego systemu opieki medycznej istnieje możliwość ubezpieczenia prywatnego.
  5. Na terenie Politechniki Warszawskiej wszystkich studentów obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ono jest ważne przez cały rok akademicki (1października – 30 września).