CERTYFIKAT

W 2019 roku

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

w następujących terminach:

terminy zostaną ogłoszone na początku 2019 roku

Rejestracja kandydatów ...

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

*lub do wyczerpania liczby dostępnych miejsc

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Regulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach