CERTYFIKAT

W 2019 roku

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

w następujących terminach:

9-10 marca

Rejestracja kandydatów: kontakt z biurem

15-16 czerwca

23-24 listopada

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

*lub do wyczerpania liczby dostępnych miejsc

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Regulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach