PROGRAM- czerwiec

120-GODZINNY (MIESIĘCZNY) INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY PRZYGOTOWUJĄCY OBCOKRAJOWCÓW DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA STUDIA (CZERWIEC 2017)

Szczegółowy program zajęć na kursie czerwcowym wygląda następująco:

Zajęcia Liczba godzin
Kurs podstawowy 16
Konwersacje z występowaniem publicznym 12
Gramatyka i słownictwo 16
Komunikacja specjalistyczna 16
Matematyka 30
Fizyka 30
Razem tygodniowo 30
Razem – cały kurs 120

Oprócz bogatego programu zajęć uczestnikom kursów proponujemy program kulturalny, a w nim m.in. gry miejskie, przybliżające życie młodych ludzi w Warszawie oraz wycieczki do najciekawszych miejsc w Warszawie i w jej okolicach.