OJP

Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej to jednostka dydaktyczna Studium Języków Obcych, jednego z największych i najstarszych ośrodków akademickiego kształcenia językowego w Polsce. Jego historia sięga roku 1952. Każdego roku w zajęciach oferowanych przez Studium uczestniczy ponad 20 000 studentów. Poza lektoratami dla studentów Politechniki Warszawskiej studium oferuje szereg komercyjnych kursów językowych dla różnych grup odbiorców.

Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej prowadzi kursy języka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania. Bogatej ofercie zajęć językowych towarzyszą kursy przybliżające współczesną Polskę i jej mieszkańców. Oprócz bogatego programu akademickiego Ośrodek organizuje wycieczki do najciekawszych miejsc w Warszawie i w Polsce. Wielokulturowa i wielojęzyczna atmosfera panująca w ośrodku i na oferowanych przez niego zajęciach stanowi gwarancję niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

Zapraszamy na kursy języka polskiego do Ośrodka Politechniki Warszawskiej!