EGZAMIN_CZERWIEC

W dniach
19-20 czerwca 2021 r.
Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
planuje organizację
państwowego egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego na poziomie B1
w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Rejestracja kandydatów:
od 6 maja 2021 r., od godz. 10.00
do 9 maja 2021 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc), do godz.10.00 *

* Ze względu na sytuację epidemiczną Studium zastrzega sobie możliwość odwołania rejestracji i egzaminu.

Aby zarejestrować się na egzamin należy:

  1. wypełnić formularz (jeden adres mailowy – jedna rejestracja);
  2. poczekać na e-mail z potwierdzeniem i danymi do płatności do 24h- ilość miejsc jest limitowana – osoby, które nie dostały prośby o płatność są na liście rezerwowej;
  3. zapłacić za egzamin – jeżeli dostałeś prośbę o płatność to dokonaj opłaty w ciągu 3 dni.


FORMULARZ ZAPISU ONLINE

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

Dane do formularza zapisu: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, język ojczysty, adres do korespondencji (miejscowość i kraj, kod pocztowy, ulica,  numer domu i mieszkania), adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.

UWAGA ! Z jednego adresu e-mail można zapisać tylko jedną osobę.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport i inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

  • Jeśli udało się Państwu zapisać na egzamin, w ciągu 1 dnia od rejestracji, przekażemy Państwu instrukcje dotyczące płatności za egzamin;
  • Jeśli nie dostali Państwo wiadomości o płatności za egzamin to znaczy że nie dostali się Państwo na listę egzaminacyjną – skontaktujemy się z Państwem jak tylko zwolni się miejsce na egzamin;
  • Płatność za egzamin powinna zostać zrealizowana w ciągu trzech dni od otrzymania informacji z SJO PW;
  • Po wpłynięciu należności za egzamin na nasze konto otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rejestracji na egzamin.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest elektroniczna rejestracja w systemie oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Opłaty za egzamin dokonuje się po otrzymaniu wiadomości z biura.

Cena egzaminu - czerwiec

poziom B1685 PLN (150 EUR)*
wydanie certyfikatu 91 PLN (20 EUR)*
*Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłata przeliczona została zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.04.2021.