EGZAMIN MARZEC

W dniach

9-10 marca 2019 r.

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej organizuje

państwowy egzamin certyfikatowy na poziomach B1 i B2

w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

 

Rejestracja kandydatów:  ZAKOŃCZONA

Formularz zgłoszeniowy 

Aby zarejestrować się na egzamin prosimy o:

  • wypełnienie i odesłanie formularza wraz z kopią dowodu tożsamości na adres: ojp.sjo@pw.edu.pl lub wypełnienie formularza w naszym biurze;
  • po otrzymaniu formularza przekażemy Państwu dalsze instrukcje dotyczące ukończenia rejestracji na egzamin

Ceny egzaminów

poziom B1140 EUR (602 PLN)*
poziom B2150 EUR (645 PLN)*
wydanie certyfikatu 20 EUR (86 PLN)*
*Opłaty przyjmujemy w złotych polskich. Opłata przeliczona zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.12.2018.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe SJO. Szczegóły dotyczące płatności za egzamin otrzymają Państwo w wiadomości e-mail.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunkiem rejestracji na egzamin jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oraz dokonanie opłaty za egzamin.

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego

Regulamin egzaminu w SJO

Informacje o egzaminie
Jak przygotować się do egzaminu?
Przykładowe testy
Regulamin dla zdających
Warunki egzaminu dla osób o specjalnych potrzebach